بهسازی و زیبا سازی فضای سبز پارک دولت آباد

بهسازی و زیبا سازی فضای سبز پارک دولت آباد

شهردار مهریز از آغاز عملیات بهسازی و زیبا سازی پارک دولت آباد خبر داد

زارعیان با اشاره به این موضوع که ، بیش از 90 درصد از کار عمرانی پارک به پایان رسیده افزود : در راستای بهسازی و زیبا سازی فضای سبز پارک دولت آباد عملیات اجرایی آن از مدتی پیش آغاز گردیده است .
وی از کاشت چمن و انواع گل و گیاه خبر داد و گفت : سیستم آبیاری این مجموعه نیز اصلاح خواهد شد که باعث صرفه جویی در مصرف آب میگردد.
وی افزود : امیدواریم کار بهسازی و زیبا سازی فضای سبز این مجموعه تا یکماه آینده به پایان رسیده تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده نمایند.