بازدید کارشناسان دفتر فنی استانداری یزد از ساختمان اداری شهرداری و آتش نشانی شماره 2 شهرداری

بازدید کارشناسان دفتر فنی استانداری یزد از ساختمان اداری شهرداری و آتش نشانی شماره 2 شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، در بازدید اخیر کارشناسان دفتر فنی استانداری و شهرداری از ساختمان های در حال احداث اداری شهرداری و آتش نشانی شماره 2، شهردار مهریز بر تسریع در اتمام پروژه های مذکور تاکید و از مسئولین امور مالی، عمران شهری و تاسیسات شهرداری بخاطر همکاری و هماهنگی های مورد نیاز سپاسگذاری کرد.