بازدید مشترک سد معبر

بازدید مشترک سد معبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف رفع سد معبر پیاده رو ها توسط بعضی از مغازه داران، بازدید مشترک با حضور نمایندگان ادارات ذیربط انجام شد.

محسن بهاری مسئول خدمات شهری شهرداری با بیان این مطلب افزود: با توجه به جلسه ی اخیر برگزار شده با حضور شهرداری و نمایندگان اتاق اصناف و نیروی انتظامی صبح روز دوشنبه مورخ 22/3/96 بازدید مشترک از معابر سطح شهر انجام گرفت و به تعدادی از متصدیان واحد های تجاری تذکر کتبی داده شد. و مقرر گردید در صورت عدم توجه جمع آوری سد معبر انجام و کالاهای ذیربط مسترد نمی گردد.

نامبرده از مدیر و کارکنان  ادارات فوق الذکر سپاسگزاری نمود و اظهار امیدواری کرد با تداوم این طرح شاهد کاهش سد معبر در معابر مختلف شهر باشیم.