انتصاب مدیر عامل جدید سازمان حمل و نقل همگانی مهریز و حومه

انتصاب مدیر عامل جدید سازمان حمل و نقل همگانی مهریز و حومه

 

 

 

طی حکمی از سوی شهردار مهریز آقای عبدالرسول یزدی به عنوان مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی مهریز و حومه منصوب گردید . متن ابلاغ بدین شرح است :

برادر عبدالرسول یزدی آقامحمودی

سلام علیکم

       با عنایت به تفویض اختیار شماره 34/3/1/118386 مورخ 14/10/92 وزیر محترم کشور که طی نامه شماره 62874 مورخ 10/11/92 از طریق مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری واصل گردیده بموجب این ابلاغ بعنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی مهریز و حومه تعیین می شوید . امیداست ضمن انجام وظایف محوله طبق مفاد اساسنامه و رعایت مقررات مربوطه ، درصورت مشاهده تخلف از مفاد اساسنامه و یا هر موردی که مغایر با سیاستهای اعلامی وزارت کشور باشد مراتب را به اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری اعلام تا پس از کسب رهنمودهای لازم از کارشناسان مربوطه نسبت به رفع آن اقدام شایسته بعمل آید .

 

 

 

                                                                                             محمدرضا زارعیان

 

 

 

                                                                                          شهردار و رئیس شورای سازمان حمل و نقل   

 

                                                                                          همگانی مهریز و حومه