انتخاب رئیس جدید شورای اسلامی شهر مهریز

انتخاب رئیس جدید شورای اسلامی شهر مهریز

انتخاب رئیس جدید شورای اسلامی شهر

 

همزمان با نهم اردیبهشت و روز شوراها مراسم انتخاب رئیس جدید شورا اسلامی شهر در محل فرمانداری مهریز برگزار و آقای سیدعلیرضا طبائی فر به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر مهریز انتخاب شد . قبل از این آقای عباس زارع بیدکی به مدت 2 سال ریاست شورای شهر را عهده دار بود که در این مراسم از نامبرده تقدیر شد ٪

 

 

                                                                                                                    معاونت فرهنگی و اطلاع رسانی شهرداری مهریز