آغاز عملیات اجرایی طرح فضای سبز میدان سیدالشهدا (ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با نصب دو عدد برج نور در میدان سیداشهدا(ع) و حل مشکل روشنایی، عملیات کاشت درخت و اجرای طرح فضای سبز میدان مذکور آغاز گردید.