آغاز عملیات اجرایی طرح فضای سبز میدان سیدالشهدا (ع)

آغاز عملیات اجرایی طرح فضای سبز میدان سیدالشهدا (ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با نصب دو عدد برج نور در میدان سیداشهدا(ع) و حل مشکل روشنایی، عملیات کاشت درخت و اجرای طرح فضای سبز میدان مذکور آغاز گردید.