آغاز احداث سرویس های بهداشتی و آبخوری

آغاز احداث سرویس های بهداشتی و آبخوری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، احداث سرویس های بهداشتی و آبخوری در پارک توتستان شهر مهریز آغاز گردید.

مهندس احمد زارع استهریجی در این زمینه اظهار داشت: با هدف ایجاد امکانات رفاهی و بهداشتی مورد نیاز، و اینکه یکی از اماکن تفریحی گردشی شهر مهریز محوطه ی پارک توتستان مهریز می باشد عملیات احداث سرویس های بهداشتی و آبخوری آغاز گردید.

نامبرده هزینه مورد نیاز عملیات مذکور را 000/000/440 ریال اعلام کرد و اظهار امیدواری نمود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

پارک توتستان مهریز به مساحت 5/5 هکتار در بلوار امام خمینی (ورودی مهریز) قرار دارد.