اطفای حریق ساختمان مسکونی و نجات جان دو نفر کارگر

اطفای حریق ساختمان مسکونی و نجات جان دو نفر کارگر

با حضور به موقع پرسنل آتش نشانی پنج شنبه مورخ 21/11/95 دو نفر از کارگران محبوس شده در داخل چاه واقع در جاده ی کارخانه ی سیمان از مرگ حتمی نجات یافتند.

سید محمد حسینی مسئول آتش نشانی شهرداری مهریز ضمن بیان این مطلب از عملکرد سریع و به موقع همکاران خود در واحد مذکور سپاسگزاری نمود. و ادامه داد، همچنین دوشنبه مورخ 25/11/95 با توجه به ایجاد حریق گسترده در طبقه ی دوم ساختمان مسکونی واقع در شهرک ولی عصر، پرسنل آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام و با اطفای حریق مذکور از سرایت آن به ساختمان های اطراف جلوگیری نمودند.

نامبرده از شهروندان درخواست نمود در استفاده از وسایل آتش زا نهایت دقت و موارد ایمنی را بعمل آورند.