آسفالت خیابان ابوذر

آسفالت خیابان ابوذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، عملیات آسفالت خیابان ابوذر واقع در شهرک شهید زارعین پایان یافت.

مهندس احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهری شهرداری ضمن بیان این مطلب مساحت آسفالت مورد نظر را هشت هزار مترمربع اعلام کرد و ادامه داد با این اقدام عمرانی تردد اهالی به مسیرهای برون شهری و روستاهای میرک آباد و حسین آباد با سهولت کامل تر انجام می گردد.