آسفالت بلوار شهیدان شفیع

آسفالت بلوار شهیدان شفیع

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، عملیات آسفالت باند اصلی بلوار شهیدان شفیع مهریز پایان یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با توجه به اعلام احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهرداری با پخش آسفالت به مساحت 7150 متر مربع عملیات عمرانی باند شرقی بلوار مذکور پایان پذیرفت.

نامبرده با اشاره به مراحل خاک برداری، خاک ریزی، تسطیح و آسفالت این مسیر اعلام کرد با پایان عملیات مورد نظر اهالی شهرک ولی عصر امکان تردد از این مسیر پرتردد را بدست آوردند.

بلوار شهیدان شفیع در حد فاصل شهرک های امام خمینی و ولی عصر تا جاده ی منتهی به تفرجگاه کوهریگ قرار دارد.