ادامه عملیات تعریض و نصب سنگ جدول در سطح شهر

ادامه عملیات تعریض و نصب سنگ جدول در سطح شهر

مهندس احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمرانی شهرداری مهریز اظهار داشت: ادامه ی آزادسازی و تعریض بخش های مختلف خیابان مطهری شمالی آغاز گردیده و امیدواریم در آینده نزدیک عملیات نصب سنگ جدول مسیر فوق الذکر انجام، و پارکینگ خلیجی احداث شده مورد بهره برداری قرار گیرد.

نامبرده در همین زمینه اضافه نمود هم اکنون تعریض قسمتی از خیابان سیدمصطفی خمینی حدفاصل میدان ولی عصر تا میدان معلم آغاز گردیده است.

همچنین سید محمد حسینی مجری برنامه عمرانی و ترافیکی اظهار امیدواری نمود در آینده ی نزدیک با تکمیل طرح های بیان شده، علاوه بر بهسازی معابر، شاهد کاهش مشکلات ترافیکی در نقاط مختلف شهرمان باشیم.