اجرای طرح ترافیکی خیابان حافظ

اجرای طرح ترافیکی خیابان حافظ

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و بهسازی مسیر سنگ جدول رفوژ میانی خیابان حافظ به طول 550 متر انجام شد.

احمد زارع استهریجی مسئول واحد عمران شهری شهرداری مهریز با بیان این مطلب افزود دو میدان و رفوژ میانی در خیابان حافظ، بر اساس طرح مصوب شورای ترافیک شهرستان اجرایی شد.