شهرداری مهریز برای اولین بار در تاریخ 12 بهمن ماه 1341 در یک ساختمان استیجاری آغاز به کار کرد و در سال 1346 ساختمان اصلی شهرداری واقع در میدان شهید صدوقی احداث شد.

شهرداران قبل از انقلاب به ترتیب به نام های حسین ملک زاده، سید محمد کشقی تا تاریخ 28 فروردین 1358 و شهرداران بعد از انقلاب به تعداد 17 نفر با اسامی زیر در این مسئولیت انجام وظیفه کردند.

علی محمد علی خانی، محمد روغنی، مرتضی فلاح، مصطفی بهزادپور، محمدعلی رضایی، سیدمحمد آیت اللهی، حسین شهیدی، نصرالله زارع، محمدحسن حکیم زاده، قاسم عسکری مقدم، محمدمهدی زارع، سیدمرتضی فروزان نیا، سیدابوالفضل کشفی، سیدمهدی طلایی مقدم، علیرضا ابویی، سیدمصطفی طباطبایی و محمدرضا زارعیان.

شهرداری مهریز هم اکنون دارای درجه هفت می باشد و تعداد 83 نفر به صورت رسمی . قراردادی و شرکتی و دو دوایر اداری، عمران شهری، فضای سبز، آتش نشانی، موتوری، حمل و نقل، تاسیسات و خدمات شهری انجام وظیفه می کنند.

نظافت شهری نیز با تعداد 50 نفر کارگر توسط بخصوصی انجام و قسمتهایی از فضای سبز شهری بصورت حجمی به تعدادی از افراد واجد شرایط واگذار شده است.